Célok / tevékenységek

Egyesületünk céljai

 

 • Az 51/2012 (XII. 21.) EMMI, azaz a Kerettantervek kiadásának rendjéről szóló rendeletben meghatározásra került Iskolai lovas oktatás országos, programszintű rendszerének kiépítése, akkreditálása és annak elterjesztése.
 • Az Iskolai lovas oktatáshoz szükséges akkreditált oktatási tematika kidolgozása, annak kurzus szintű képzése.
 • A programban résztvevő lovardák akkreditált minősítése.
 • A programban résztvevő lovardák személyzetének képzése.
 • A programban résztvevő iskolák testnevelő tanárainak képzése.
 • A ló és a vele kialakult sokrétű kapcsolat (lovassport, lóverseny, szabadidős lovaglás, lovas turizmus, gyógyító lovaglás) népszerűsítése, széles körű, nemzeti szintű elterjesztése.
 • A lovas hagyományok felkutatása, a tradíciók megőrzése és megtartása, a hobbilovasok felkarolása, munkájuk segítése.
 • A tagok számára a versenysportba való bekapcsolódás feltételeinek megteremtése.
 • Hagyományőrzés, a rendkívül gazdag magyar lovas hagyományok kulturális értékeinek feltárása, megőrzése és nemzeti népszerűsítése.
 • A lovas- és talpas íjászat népszerűsítése.
 • A lovas turizmus fejlesztése és népszerűsítése, a lovas útvonalba való aktív bekapcsolódás.
 • A lovassport fellendítése, lovasversenyek és lovas események szervezése.
 • A lovas oktatás, versenyre való felkésztés, versenyeztetés, kiemelten az ifjúsági korosztály.
 • Természetes lovaglás és természetes lókiképzés (natural horsemanship), valamint a különféle lovas stílusok népszerűsítése, bemutatók, nyílt napok szervezése.
 • Szakirányú tanulmányokat végzők képzése és gyakorlati tevékenységük biztosítása, valamint a fiatalok által teljesítendő közmunka segítése.
 • A lovas szerszámokkal kapcsolatos kézművesség bemutatása.
 • A lovas hagyományok bemutatása túrákon, prezentációkon és különböző összejöveteleken keresztül, ideértve a nemzeti lovas múltat, történelmet.
 • A mezőgazdaság és a lovak kapcsolatának, hagyományainak bemutatása.
 • A nemzeti értékeinket, hagyományainkat aktívan őrző és értékeit védő fiatal nemzedék nevelésének elősegítése.
 • Világhírű magyar lófajtáink népszerűsítése.
 • A lovaglás mint sport, illetve rekreációs tevékenység biztosítása a rászoruló, pl. beteg vagy egyéb okból hátrányos helyzetű gyermekek, valamint általában az alacsonyabb jövedelmű és hátrányos helyzetben lévő társadalmi rétegek számára, részükre a lovas oktatás megszervezése.
 • A kézművesség ápolása, a kézművesekkel való szoros kapcsolat megőrzése.
 • Oktatási intézményekkel való együttműködés.
 • SNI, azaz sajátos nevelési igényű gyermekek kezelésében való aktív szerepvállalás, lóterápiás kezelések biztosítása.
 • A gyermekek fizikai, szellemi és morális fejlődésének elősegítése.
 • A mai kor lovas hivatásainak ismertetése az ifjúsággal.
 • Hagyományőrző és a mai kor által alkalmazott lovak bemutatása.
 • Hagyományőrző lovas rendezvények szervezése.
 • Határon túli magyarok által létrehozott hagyományőrző társszervezetekkel való együttműködés kialakítása, elősegítve Nagy-Magyarország mint lovas nemzet hagyományainak fennmaradását.
 • Más, a nemzeti hagyományokat megőrző országos szervezetekkel együttműködés kialakítása.
 • Ember – állat – és a környezetvédelem kapcsolata, a környezettudatos nevelés elősegítése.
 • Hazánk környezetvédelmének és természetvédelmének ismertetése, fenntartásában való aktív részvétel.
Az egyesület tevékenysége
 • Az egyesület a fenti célok érdekében szakmai továbbképzéseket, konferenciákat, előadásokat, oktatásokat szervez és bonyolít le úgy, hogy az egyesület által megfogalmazott szakterületek minden eleme, a társszervezetek és a kapcsolódó civil szervezetek is lehetőséget kapjanak az egyes eseményeken való részvételre, lehetőséget biztosítva a hallgatóság részére a teljes nemzeti vélemény megismerésére.
 • Egyesületünk céljainak megvalósításában szakmai vezetőként Frank Elemér
  segíti munkánkat.
Az egyesület céljai megvalósítására szolgáló, alapcél szerinti tevékenységek:

 

 • közreműködés színvonalas, tartalmas kiadványok, katalógusok, prospektusok, tájékoztatók, műsorfüzetek stb. előkészítésében és megjelentetésében.
 • kapcsolatok kezdeményezése és együttműködés a tevékenységében érdekelt hazai és külföldi szakmai szervezetekkel, egyesületekkel, szövetségekkel; kapcsolat keresése és tartása a sajtó és média képviselőivel és az egyesületi tevékenység folyamatos nyilvánosságának biztosítása.
 • hagyományőrzés: a rendkívül gazdag magyar lovas hagyományok kulturális értékeinek feltárása a Nagy-Magyarország területén, annak megőrzése érdekében a lovas- és a talpas íjászat, a ló és ember kapcsolatának, a ló ápolásának, tartásának és a tanyasi élet valamint a ló kapcsolatának megismertetése a mai kor emberével, az ifjúsággal, a felnövekvő nemzedékkel, valamint a társadalom lehető legszélesebb körében. Régiónkénti eltérő hagyományok összegyűjtése és egymás hagyományainak megismertetése. A magyar lovas nemzethez kapcsolódó kézműves ipar megismertetése a mai kor emberével, az ifjúsággal.
 • sport: a lovas sportok megismertetése, oktatása és gyakorlása, valamint minél szélesebb körben lehetővé tétele a mindennapokban annak elsajátítását, akár a tömegsport vagy iskolai tanrend keretében való megteremtéséig, továbbá a lovas versenysportba való bekapcsolódás, az abban való részvétel támogatása.
 • ifjúság nevelése, védelme: a gyermekekés a fiatalok szabadidejének értelmes, hasznos eltöltése érdekében a lovas hagyományok megismertetése, programok, táborok szervezése, a felnövekvők értékrendjének pozitív befolyásolása, a lóval való kapcsolattartás, a ló körüli munkákba történő bevonással a fegyelem és a rend megtanítása, értékteremtő hatásának átadása. A fiatalok lovakról történő gondoskodásba való aktív bevonása, a természetünk, környezetünk szeretetére, tiszteletére való tanítás.
 • környezetvédelem: közreműködés a környezettudatos nevelésben, ismeretterjesztésben az egyesület által szervezett oktatásokon vagy az ifjúságnak meghirdetett egyéb programokon végzett felvilágosító tevékenység által.

 

Simonpuszta Nemzeti Hagyományörző és Lovas Egyesület

2030 Érd, Simonpuszta

Telefonszám:

Egyesület szolgáltatásaival kapcsolatban:    +36 70 679 9986

+36 30 331 7549

Lovardai szolgáltatásokkal kapcsolatban:    +36 70 620 9090

1958 szeptemberében ült először lovon, egy évre rá kezdett el versenyezni, és még abban az évben kijutott a londoni ifjúsági Eb-re, sőt csapatban hatodik helyet ért el. 1960-at nevezi meg élete legszebb évének, amikor az ifjúsági Eb-szereplése után ifiként megnyerte a felnőtt magyar bajnokságot a római olimpiáról hazaérkezett válogatott és a teljes magyar élmezőny előtt, valamint champion címet szerzett. Legkedvesebb lovai Marcella és Ifjúság. Vallja, hogy edzője, dr. Kollár Kornél segítsége nélkül nem ért volna el ilyen sikereket, az akkori Honvédot pedig minden idők legjobb klubcsapatának tartja. Szinte családként éltek együtt, és lovaikat maguk képezték ki a legmagasabb pályákig. Miután testvére, Frank József, akit a kor legtehetségesebb díjugratójának tartottak, 1967-ben disszidált, Elemért kitették a Hidász utcai Honvéd lovardából, elvették útlevelét és kizárták az olimpiai keretből. Közel húsz év szünet után, egy új korban edzőként került vissza a hazai díjugratásba. Sikeres tanítványai közt kiemelhető Hatvani Lajos, Lengyel Róbert és a kivételes érzékű Nádházi Árpád, akik Hortobágy és Debrecen hírnevét öregbítették országos bajnoki csapat és egyéni érmeikkel. Hazai lovas életünk dicsőségére a mai napig aktívan tevékenykedik edzőként, versenybíróként, versenyrendezőként. Nagy örömére, hároméves unokája már lovagol.